AUDYT GOOGLE ANALYTICS

Audyt analityczny to najlepszy sposób na upewnienie się, że dane, których używasz są wiarygodne. To proste, jeżeli nie możesz ufać swoim danym, nie możesz ich użyć do analizy. By dane stały się praktyczne, muszą być dokładne. Do tego potrzebna jest odpowiednia konfiguracja Google Analytics, by zapewnić jak najlepsze zbieranie i przetwarzanie informacji.

 

Większość niezaudytowanych kont Google Analytics jest źle skonfigurowanych, przez co firmy podejmują decyzje w oparciu o błędne dane.

Elementy audytu

Audyt można podzielić na 3 etapy: strategia, implementacja techniczna oraz analiza raportów.


Dzięki realizacji wszystkich trzech kroków, zyskujemy pewność, że zarówno wymiary, jak i metryki odkładają się prawidłowo. Co więcej, kompletny audyt Google Analytics, pozwala na bezproblemowe korzystanie ze wszystkich kluczowych raportów, od informacji na temat zachowania naszych użytkowników i ich pozyskiwania, po bardziej zaawansowane moduły rozszerzonego e-commerce (enhanced e-commerce). Każdy z etapów jest integralnym elementem całości, kluczowym do poprawnej analizy danych.

 • 1. Strategia

 • 2. Implementacja

 • 3. Raporty

Dlaczego audyt podzielony jest na 3 etapy?


 

Żaden kompletny audyt analityczny nie może opierać się na samej technicznej implementacji. By dokonać prawidłowej oceny bieżącego stanu analityki w firmie oraz zrozumieć jej indywidualne potrzeby, niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu na temat potrzeb biznesu. Dopiero po dokładnym przeanalizowaniu aktualnych i zdefiniowaniu przyszłych wymogów, można przystąpić do implementacji technicznej. Całość podsumowuje tworzenie praktycznych raportów z danymi, które będą używane w podejmowaniu kluczowych decyzji, dotyczących zakupu mediów, lub zmian na stronie internetowej, lub w aplikacji mobilnej.

 

Strategia analityczna

W pierwszej fazie skupiam się na zrozumieniu wymagań Twojej firmy wobec danych. Przeprowadzam serię spotkań, na podstawie których sporządzam dokument audytu. Zawiera on analizę strony lub aplikacji mobilnej oraz listę celów i wymagań. Na jej podstawie przygotowywana jest architektura danych. Kompletny zbiór dokumentów jest prezentowany i wdrażany w życie po ostatecznym zatwierdzeniu.
 • 1. Strategia

 • 2. Implementacja

 • 3. Raporty

Po co mi strategia analityczna?


 

W każdym działaniu kluczowe jest postawienie sobie jakiegoś celu. Analityka online nie jest tutaj wyjątkiem. Dzięki jasnemu zdefiniowaniu celów dla działań online Twojego biznesu, zyskujesz nie tylko możliwość precyzyjnego mierzenia interesujących Ciebie danych, ale przede wszystkim perspektywę monitorowania skuteczności swoich działań w długim okresie. Dzięki temu, zyskasz pełen wgląd w realny wpływ Twoich decyzji na rozwój firmy. Koniec ze zgadywaniem.

 

Implementacja techniczna

Po zatwierdzeniu strategii analitycznej, założenia dokumentu są przekładane na kod, zbierający potrzebne dane. Konfiguracja śledzenia odbywa się zazwyczaj w dedykowanej warstwie danych (data layer) lub bezpośrednio w kodzie strony lub aplikacji. Na tym etapie potrzebna jest zazwyczaj bliska współpraca z działem IT firmy. Po implementacji, przeprowadzam niezbędne testy, mające na celu potwierdzić, czy wszystkie dane zbierane są poprawnie.

 • 1. Strategia

 • 2. Implementacja

 • 3. Raporty

Jaką mam pewność, że dane zbierane są teraz poprawnie?


 

Kluczową częścią na etapie implementacji są testy śledzenia. W dużym skrócie, polegają one na monitorowaniu działania skryptów śledzących i eventów w różnych scenariuszach i na różnych przeglądarkach. Dzięki temu, możemy określić, czy coś nie działa i zaadresować problem, zanim kod zostanie zaimplementowany na środowisku produkcyjnym naszej strony. Wykonując testy, sporządzam dla Ciebie dedykowany arkusz, w którym zamieszczam szczegółowe informacje na temat działania skryptów. Dzięki temu masz pewność, że wszystkie problemy zostały zaadresowane.

 

Raporty

Na podstawie zaimplementowanego śledzenia, buduję raporty, które pomagają określonym zespołom podejmować decyzję. Raporty konfiguruję zależnie od potrzeb, jako cyklicznie dostarczane mailem, wewnątrz Google Analytics, lub w narzędziu do wizualizacji danych business intelligence (np. Data Studio).

 • 1. Strategia

 • 2. Implementacja

 • 3. Raporty

Na jakich danych mogę oprzeć raporty?


 

Raporty wewnątrz Google Analytics są ograniczone wyłącznie do informacji gromadzonych przez to narzędzie. Jeżeli jednak chcemy korzystać z raportów opartych o kilka źródeł danych (np. z Google Analytics i systemów kasowych), możliwa jest integracja danych w narzędziu typu business intelligence, takim jak Google Data Studio. W takim przypadku, możliwe jest tworzenie bardziej złożonych raportów, pozwalających na jeszcze lepszą, wielopłaszczyznową analizę naszych działań.

 

WYCEŃ SWÓJ PROJEKT

  Nazwa firmy*

  E-Mail*

  Numer telefonu

  Strona internetowa

  Rodzaj usługi*

  Narzędzie

  Opis projektu

  color
  https://kurconsulting.com/wp-content/themes/hazel/
  https://kurconsulting.com/
  #c1c1c1
  style1
  paged
  Wczytywanie postów...
  /home/kurconsu/domains/kurconsulting.com/public_html/
  #
  on
  none
  loading
  #
  Sort Gallery
  on
  yes
  yes
  off
  off
  off