Polityka prywatności i plików cookies

I. Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku przywiązujemy dużą wagę do tego, by Twoje dane pozostawały prywatne. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach strony internetowej kurconsulting.com. Zalecamy uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Twoich danych osobowych.

Definicje:

 • Administrator – KUR Consulting Filip Kurowski, adres: Łódź, ul. Widokowa 27, 91-614 Łódź, NIP: 7262676268, REGON: 382595773, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://kurconsulting.com
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze strony

Informacje ogólne o przetwarzaniu danych i prawach Użytkowników

 1. Czym są dane osobowe:

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z niniejszego serwisu takimi danymi są: adres e-mail, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies.

 1. Kto jest administratorem Państwa danych:

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających serwis (Użytkownicy) jest KUR Consulting Filip Kurowski, adres: Łódź, ul. Widokowa 27, 91-614 Łódź, NIP: 7262676268, REGON: 382595773, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Administrator).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz Ustawy –  ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email [email protected] lub pisemnie na adres Administratora.

 1. Podstawa przetwarzania Państwa danych

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

Dane osobowe podane w ramach korzystania ze Strony bądź kontaktu z Administratorem przetwarzane są w jednym bądź kilku poniższych celach:

  • wysłanie zapytania. W przypadku, gdy wysyłasz do nas zapytanie za pomocą poczty email lub korzystasz z formularza w Serwisie. W przypadku braku takiej możliwości Administrator nie mógłby się z Tobą skontaktować;
  • w przypadku plików cookies podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda;
  • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi możliwość dochodzenia roszczeń przez Administratora, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników.
 1. Cel przetwarzania:

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą, w tym do:

  • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Ponadto przetwarzamy Twoje dane:

  • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora;
  • analitycznym i statystycznym, polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  • marketingu produktów lub usług własnych.
 1. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Państwa, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 1. Twoje uprawnienia:

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

Prawo do przenoszenia danych oznacza prawo otrzymywania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko dla tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Szczegółowy katalog praw określa RODO.

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 1. Podanie danych jest dobrowolne lecz w celu kontaktu z nami niezbędne.
 1. Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług – usługi kurierskie, obsługa zamówień oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

II. Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator oraz inne podmioty które współtworzą serwis Administratora.
 4. Pliki cookies stosowane w Serwisie wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 2. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

III. Formularze kontaktowe

 1. Wszelkie dane podane przez Użytkownika w znajdujących się na stronie „Kontakt” Serwisu, są wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem i przesłaniu przez Administratora, w odpowiedzi na zapytanie, informacji na temat Serwisu Internetowego bądź obsługi zamówienia.
 2. Dane Użytkownika podane w formularzach kontaktowych opisanych w punkcie 1, po udzieleniu mu odpowiedzi, podlegają niezwłocznemu usunięciu, z wyjątkiem danych osobowych Użytkownika decydującego się na współpracę z Administratorem, które zostają w zbiorze Klientów.

IV. Logi na stronie internetowej

 1. Informacje o zachowaniu Użytkowników Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną internetową lub w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych i nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami (zachowania Użytkowników są identyfikowane poprzez adresy URL).
 2. Zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku,
   gdy przejście do strony internetowej nastąpiło przez odnośnik,
  5. informacje o przeglądarce Użytkownika.
color
https://kurconsulting.com/wp-content/themes/hazel/
https://kurconsulting.com/
#c1c1c1
style1
paged
Wczytywanie postów...
/home/kurconsu/domains/kurconsulting.com/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off